Prisirašiusiems pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje pas šeimos gydytoją gyventojams teikiama ir pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra (pagalba), už kurių teikimą gydymo įstaigoms Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmoka teritorinės ligonių kasos:

 

Priekulės PSPC teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji ( išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažyma) moka už vaistus  odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas. ( LR SAM įsakymas 2014-07-11 Nr.V-794 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos’ 8 punktas).

 

MOKĖJIMO UŽ PLOMBINES MEDŽIAGAS TVARKOS MATMENYS

  1. Gydytojas odontologas, apžiūrėjęs pacientą ir suderinęs su juo naudotinas plombines medžiagas, užpildo mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą, nurodydamas naudotinas plombines medžiagas ir jų kainą. Apie naudotiną plombinę medžiagą ir kainą pažymima ir ambulatorinėje kortelėje.
  2. Už panaudotas plombines medžiagas pacientas moka sveikatos priežiūros įstaigos registratūroje.
  3. Su plombinių medžiagų kainomis pacientas gali susipažinti stomatologijos kabinete.
  4. Lėšos gautos už plombines medžiagas, apskaitomos ir naudojamos plombinėms medžiagoms įsigyti.
Kodas Kaina Eurais

Stiklo jonomerinė plomba

1.1. 2,9 EUR

Šviesoje kietėjanti plomba

2a.1. (maža) 5,79 EUR
2a.2. (vidutinė) 7,24 EUR
2a.3. (didelė) 8,69 EUR
Labai didelė 14,48 EUR

Kompozicinė plomba

3.3. + 2.2. 4,63 EUR
3.2. + 2.2. 3,77 EUR
   
Cementinė plomba 1,74 EUR
Evicrolo plomba 1,74 EUR
Anestetikas  (1 karpulė) 0,87 EUR