VADOVAUJANTIS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS SPRENDIMU 2009-03-26  NR. T11-157, “DĖL MOKAMŲ NEMEDICININIŲ  IR MEDICININIŲ PASLAUGŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  VIEŠOSIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE KAINŲ NUSTATYMO” 2 PUNKTU, TEIKIAMOS MOKAMOS NEMEDICININĖS PASLAUGOS ŠIOMIS KAINOMIS:

 

  1. Ligonio pervežimas, jam pageidaujant, įstaigos transportu ( už 1 km)   – 0,43 EUR
  2. Dokumentų kopijos pagaminimas ( už vieną A4 formato puslapį)  –  0,14 EUR.
  3. Detalus asmens ambulatorinės kortelės išrašo paruošimas pacientui pageidaujant.  1,45 EUR4,34 EUR.
  4. Nemedicininės pažymos išdavimas –  0,87 EUR.