Viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo veikti 2002 metų balandžio 01 dieną, reorganizavus Priekulės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę.


Įstaigos misija
: Organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas Priekulės seniūnijos ir aplinkinių apylinkių (prisirašiusiems prie įstaigos) gyventojams, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius diagnostikos ir gydymo metodus.


Įstaigos vizija
: Sukurti visapusišką sveikatos potencialą, teikiant aukščiausios kokybės medicinines bei profilaktines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.