Prikeulės PSPC 2019 m. numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas.

2019m. viešųjų pirkimų planas.

2018m. supaprastintų VP registracijos žurnalas.