Finansinės būklės ataskaita 2018m. IV ketv.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Veiklos rezultatų ataskaita 2018m. IV ketv.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Veiklos rezultatų ataskaita 2018m. III ketv.

Parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita 2018m. III ketv.

Atsisiųsti PDF formatu

Veiklos rezultatų ataskaita 2018m. II ketv.

Parsisiųsti PDF formatu.

Finanasinės būklės ataskaita 2018m. II ketv.

Parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita 2018m. I ketv.

Parsisiųsti PDF formatu

Veiklos rezultatų ataskaita  ataskaita 2018mI ketv.

Parsisiųsti PDF formatu

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017.12.31

Parsisiųsti PDF formatu

Finansinė sveiklos ataskaita 2017m. III ketv.

Parsisiųsti PDF formatu

Veiklos rezultatų ataskaita 2017m. III ketv.

Parsisiųsti PDF formatu

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. II ketv.

Parsisiųsti PDF formatu

Finansinės veiklos ataskaita 2017 m. II ketv.

Pardsisiųsti PDF forma

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. I ketv.

Pardsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita 2017m. I ketv.

Parsisiūsti PDF formatu