Viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo veikti 2002 metų balandžio 01 dieną, reorganizavus Priekulės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę.


Įstaigos misija
: Organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas Priekulės seniūnijos ir aplinkinių apylinkių (prisirašiusiems prie įstaigos) gyventojams, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius diagnostikos ir gydymo metodus.


Įstaigos vizija
: Sukurti visapusišką sveikatos potencialą, teikiant aukščiausios kokybės medicinines bei profilaktines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

I

INFORMACIJA !

PRANEŠAME, KAD PACIENTAI , TURĖJĘ SĄLYTĮ SU SERGANČIU  TYMAIS, NEDARBO LAIKU, POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS TURI SKAMBINTI ŠEIMOS GYDYTOJUI ARBA TELEFONAIS – 869824932, 868753274, bus suderintas laikas dėl vakcinacijos .

 

GERINAMOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS GYVENTOJAMS

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą “Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone”.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros  fondo skirta 58740,19Eur., iš valstybės biudžeto- 5182,96 Eur., pačios sveikatos priežiūros įstaigos prisideda 7,5 proc. nuo įstaigai tenkančios vertės. Bendra projekto vertė – 69106,11 Eur. Numatytas projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2019metų spalio mėn. pabaigos.

Įgyvendinant šį projektą lėšos bus investuojamos į burnos ligų diagnostikai skirtos naujos odontologinės įrangos, medicininės įrangos, kompiuterių įsigijimą, tikslinės transporto priemonės įsigijimą siekiant pagerinti Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokykę ir prieinamumą tikslinbėms gyventojų grupėms. Tikimės, kad galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis galės 5060 Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų.